Retur av varer – privatkunder

Retur av varer – privatkunder

Vi har forståelse for at kunder av ulike årsaker kan ha et ønske om å returnere varer. Det kan være på grunn av ønske om generell bytting, at det gjelder en feilleveranse, at der er noe feil ved varene (reklamasjon) eller at varene ikke tilsvarer forventningene (angrerett). I forbindelse med retur av varer gjelder følgende:

Returskjema – som skal benyttes ved bytting, feilleveranser og reklamasjon finner du her
Skjema må fylles ut og sendes i retur sammen med varene.

Ønsker du å benytte din rett til å angre må du bruke Angrerettskjema som du finner her
Skjema må fylles ut og sendes i retur sammen med varene.

Her er et utdrag av angreretten du har i forbindelse med kjøp fra Gymo.
Angreretten gjelder kun ved forbrukerkjøp.
I henhold til angrerettloven gir Gymo deg rett til å angre ditt kjøp under følgende forutsetninger:
Dersom du ønsker å angre ditt kjøp må du gi Gymo melding om dette senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen. Dersom du ikke har mottatt angrerettskjema enten sammen med ordrebekreftelsen eller ved levering av varen(e) utvides denne fristen til tre måneder.
Varen(e) må leveres tilbake til Gymo i tilnærmet samme mengde og stand som ved levering, og du forplikter å holde varen(e) i like god stand som ved mottak av leveransen. Dette innebærer at varen(e) ikke kan være brukt, men allikevel kan undersøkes forsiktig. For eksempel; engangsprodukter eller forpakninger med medisinsk utstyr i beskyttelses emballasje som er forseglet kan ikke være brutt. Om varen(e) skades eller forsvinner på grunn av uforsiktighet fra din side, eller ikke kan leveres tilbake i tilnærmet samme stand og mengde mister du angreretten.

Varen(e) må returneres på din egen bekostning, i uskadet tilstand (som beskrevet ovenfor), i sin originalemballasje sammen med angrerettskjemaet. Ved retur av varer på angrerett, må du selv dekke fraktkostnader til selger (mottaker). Utsalgsvarer er det ikke returrett på.

Gymo vil ved mottak av varen(e), dersom alle de ovennevnte punktene er oppfylt, betale tilbake kjøpesummen inkludert porto for forsendelsen til deg. Tilbakebetalingen vil finne sted innen fjorten dager etter at varen(e) er mottatt av Gymo. Ved tilvirkningskjøp (navneskilt eller andre spesialbestilte varer) er du pliktig til å betale de ekstra kostnadene som påløper for utført arbeid og medgåtte materialer jamfør Angrerettloven § 16.

Se for øvrig Forbrukerrådets nettsider for mer informasjon om forbrukerkjøpsloven og kjøpsloven som begge omtaler dine rettigheter.

Tvister
GYMO ønsker å løse alle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du bringe saken inn for Forbrukerrådet i nærheten av der du bor. Alle tvister skal løses etter norsk rett. Bringes saken inn for domstolene, skal den avgjøres i kjøperens verneting, det vil normalt si i nærheten av der du bor.