Reklamasjon/Service

Ved retur av varer grunnet reklamasjon og service på varer må RMA digitalt skjema benyttes (se under). RMA (return merchandise authorization) er en internasjonal standard for retur, reklamasjon og service på varer.
Fyll ut skjemaet med mest mulig etterspurt informasjon og vi tar kontakt når RMA er mottatt. Serienummer må oppgis om produktet har dette. Ved reklamasjon må bilde av produkt legges ved som viser feil ved produkt.

RMA
*
*
*
*
*
*
Filvedlegg:
    0/3