Retur av varer – næringskjøp

Næringskjøp er definert som kjøp/bestillinger fra bedrifter, sykehus, sykehjem, legekontor og andre helseinstitusjoner.

Gymo selger kvalitetsprodukter og gir deg produsentenes garantivilkår på alle våre produkter.
Angrerett gjelder ikke ved næringskjøp og er derav ikke gjeldende for sykehus, sykehjem, legekontorer, institusjoner, bedrifter eller andre som har handlet som ledd i næringsvirksomhet.
Retur av varer i forbindelse med næringskjøp skal avtales med Gymo på forhånd. Gebyr ved retur av varer handlet som ledd i næringsvirksomhet er 25% av varenes fakturaverdi såfremt varen returneres i ubrukt og i originalemballasjen. Minimumsgebyr kr 1000,-.  Alle kostnader som frakt etc. i forbindelse med retur dekkes av kjøper.

Ved retur av varer grunnet ønske om bytte eller reklamasjon og service på varer må RMA digitalt skjema benyttes (se under). RMA (return merchandise authorization) er en internasjonal standard for retur, reklamasjon og service på varer.
Fyll ut skjemaet med mest mulig etterspurt informasjon og vi tar kontakt når RMA er mottatt. Serienummer må oppgis om produktet har dette. Ved reklamasjon må bilde av produkt legges ved som viser feil ved produkt.

Vi er fleksible, serviceorienterte og strekker oss langt for å imøtekomme våre kunder.

Tvister
Gymo ønsker å løse alle tvister i minnelighet. Dersom det ikke er mulighet å oppnå skal tvister løses etter norsk rett. Bringes saken inn for domstolene, skal den avgjøres i kjøperens verneting, det vil normalt si i nærheten av der du driver din næringsvirksomhet.

RMA
*
*
*
*
*
*
    0/1
    Skriv inn koden