Håndhevelse av åpenhetsloven

Åpenhetsloven trådte i kraft 1.juli 2022.
 
«Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold»
 
Loven har et todelt formål:
 
1.Fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og tjenester
 
2.Sikre allmenheten informasjon om hvordan virksomhetene håndterer negative konsekvenser på grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeid.
 
Dette medfører sentrale plikter og rettigheter som forplikter Gymo AS
 
- Selskapet har plikt til å utføre aktsomhetsvurderinger
- Selskapet har plikt til å redegjøre for aktsomhetsvurderinger
- Selskapet har plikt til å utgi informasjon og rett til informasjon om selskapets forhold til grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeid – enhver kan spørre selskapet
 
Gymo søker å ha kontroll på leverandørene og leverandørkjedene tilbake til råvarer og vi har planer for tiltak dersom noe ikke er som det skal («corrective actions»). Selskapet håndterer dette ved å stille krav til sine underleverandører som bekrefter dette ved å signere Gymo’s «Code of Conduct» erklæring. I denne erklæringen innestår leverandørene, samt på vegne av sine underleverandører, at de respekterer og etterlever grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.
 
Gymo AS har vedtatt etiske retningslinjer som gjelder for både selskapets drift internt og i forhold til vår leverandørkjede og forretningsforbindelser.
Representanter fra allmenheten som måtte ha spørsmål til hvordan selskapet håndterer forhold knyttet til grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeid i relasjon til produkter fra leverandører og deres underleverdører, kan henvende seg til selskapet skriftlig ved å sende en epost til post @ gymo.no.