Diabetes type II sett
kr 2 062,2
kr 2 577,75

INFORMASJON