Accuvein AV400 veneskanner
kr 48 300
kr 60 375

INFORMASJON