Kabel-/tubeholder
kr 344
kr 430
Kurv til infusjonsstativ, 30 x 20 cm
kr 1 557,89
kr 1 947,36
Takskinne, 1000 mm
kr 833,69
kr 1 042,11
IV-henger
kr 3 284,24
kr 4 105,3
Hylle til infusjonsstativ
kr 1 924,17
kr 2 405,21

INFORMASJON